Waarderend auditen

Waarderend auditen, geef je dan alleen complimenten?

Deze vraag ontving EIK Certificering van een relatie deze week. De klant had wel eens gelezen over waarderend auditen en vroeg EIK Certificering of dat de methode is die we in onze audits toepassen. Goede vraag! Daar gaan we natuurlijk graag op in.

Wat is waarderend auditen?

Waarderend auditen, ook wel appreciative inquiry, is een manier van auditen waarbij in auditgesprekken nadrukkelijk wordt stil gestaan bij de dingen die goed gaan, de dingen die positief zijn.

De auditor stelt positief geformuleerde vragen en gaat op zoek naar de succesverhalen. Om daar vervolgens met de auditee over in gesprek te gaan: hoe komt het dat iets zo goed is gegaan? Wat zijn belangrijke factoren? En: welke van die factoren zou je kunnen toepassen in andere situaties?

Is waarderend auditen iets nieuws?

Volgens de filosofie van waarderend auditen, zou de auditor nieuwe vaardigheden moeten aanleren. Bijvoorbeeld open zijn, goede vragen stellen op een positieve manier en doorvragen. En goed luisteren natuurlijk. Er moet sprake zijn van een gelijkwaardig gesprek.

Als dit nieuwe vaardigheden zijn, wat zijn dan de vaardigheden van de auditoren die nog nooit gehoord hebben van waarderend auditen? In de optiek van EIK, zijn deze ‘nieuwe vaardigheden’ namelijk volkomen normaal voor elke auditor.

Wat kun je met waarderend auditen?

Wat je wel kun doen, is nadrukkelijker in elk auditgesprek aandacht besteden aan de zaken die heel goed gaan. Om vervolgens te bekijken, auditee en auditor gezamenlijk, hoe dat succes te gebruiken is in andere situaties, processen of onderdelen van de organisatie. Actief op zoek naar verbeteringen. Hoewel in waarderend auditen daar wat aversie tegen is (verbeteren betekent dat het nooit goed genoeg is), meent EIK dat dit juist de bedoeling is van audits: het verbeterpotentieel ontdekken. Omdat we misschien wat mensen tegen de schenen schoppen die helemaal ‘into waarderend auditen zijn’, is het voor EIK ook prima als wij het hebben over ‘audits met waardering’.

Weg met de non conformities?

Worden er bij de ‘audits met waardering’ geen non conformities meer gegeven? Dat kan, het is afhankelijk van de vraag die je ons stelt. Is de opdracht: het bepalen van succesfactoren en verbeterpotentieel’, dan zijn dat de zaken die we terugkoppelen na de audit.

Wil je graag een certificaat behalen op basis van een bepaalde norm? Dan ontkomen we er natuurlijk niet aan om de bevindingen te rapporteren, van zaken waar (nog) niet aan wordt voldaan. Maar ook die kun je zien als verbeterpotentieel.

Meer weten?

Wil je ook kennis maken met onze auditmethodiek? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

De dienstverlening van EIK
  • Voor audits op basis van ISO 9001 en branchespecifieke normen. 
  • Voor het ontwikkelen van branchespecifieke normen.
  • Voor trainingen interne auditing en management review.

EIK Certificering is geaccrediteerd door de RvA onder nummer C669

Laat je inspireren

Wij delen graag onze inzichten en ontwikkelingen met je.