Robotic Process Automation (RPA): alles is te automatiseren

Vorige week organiseerde MKB Rotterdam een interactieve lunchbijeenkomst waar verschillende onderwerpen werden gepresenteerd. Zo ook: het robotiseren van processen.

Maar wat heeft automatiseren, of robotiseren, met certificering te maken?

Geen Wall-E

Om maar gelijk helder te hebben van waar we aan moeten denken: schrap het beeld van de robot, zoals die in je hoofd zit! RPA gaat niet over de industriële robot, maar over een virtuele robot. RPA legt als het ware een schil over bestaande software (zoals de Microsoft Office programma’s, maar ook andersoortige software) en automatiseert processen.

Voorwaarden voor RPA

Er zijn twee belangrijke voorwaarden voor het kunnen toepassen voor RPA: het moet een proces zijn met herhalende stappen èn het moet op regels gebaseerd zijn: als dit, dan dat. RPA zorgt ervoor dat informatie uit systemen wordt overgenomen en scheelt in menselijke handelingen (en dus fouten). Volgens de presentator: ‘…kun je het zo gek niet bedenken, of je kunt het automatiseren.’

Maakt dit mensen overbodig? Gelukkig niet!

Er zijn veel voordelen van RPA. Niet alleen kunnen processen sneller worden uitgevoerd (robots kunnen 24/7 aan het werk zijn), ook worden minder fouten gemaakt en zijn werkzaamheden schaalbaar.

Wordt de mens hiermee overbodig? Nee, dat is niet de gedachte achter RPA. Het is juist bedoeld om repeterend werk te automatiseren, zodat de mens toekomt aan ander werk, waarmee hij of zij juist meer waarde genereert voor de organisatie. En daar worden we enthousiast van! Het kunnen leveren van (toegevoegde) waarde, is een belangrijke energieverhoger voor mensen en daarmee in onze ogen het belangrijkste voordeel van RPA: medewerkers die tevreden zijn en waarde leveren, zorgen uiteindelijk voor een hogere klantgerichtheid en klanttevredenheid.

Wat heeft RPA te maken met certificering?

In de management review breng je ontwikkelingen in kaart, die een kans of risico kunnen vormen voor je organisatie. RPA zou één van de ontwikkelingen kunnen zijn, die kansen brengt voor jouw organisatie. Over RPA is op internet veel te vinden en er zijn legio adviesbureaus die je er graag bij helpen.

EIK Certificering is specialist op het gebied van auditing en alle onderwerpen die daarmee gemoeid zijn. Zoals bijvoorbeeld de management review. EIK Certificering verzorgt incompany workshops over de management review.

Meer weten?

Wil je meer weten over ISO 9001-certificering of over de management review? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

De dienstverlening van EIK
  • Voor audits op basis van ISO 9001 en branchespecifieke normen. 
  • Voor het ontwikkelen van branchespecifieke normen.
  • Voor trainingen interne auditing en management review.

EIK Certificering is geaccrediteerd door de RvA onder nummer C669

Laat je inspireren

Wij delen graag onze inzichten en ontwikkelingen met je.