In 1995 kwam Robert Jan in aanraking met kwaliteit en certificering bij een internationaal aannemer in de waterbouw. Hij vond dit zo boeiend, dat hij dit vervolgens niet meer heeft los gelaten. Robert Jan legt graag verbanden, ook waar ze niet voor de hand liggen, zowel binnen processen als tussen afdelingen of mensen.

Twintig jaar in de rol van kwaliteitsmanager bij grote infrastructuurprojecten als de Betuweroute en het Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft hem vooral een praktische aanpak opgeleverd. Met die praktische blik voert Robert Jan sinds 2008 met enorm veel plezier certificeringsonderzoeken uit en is daarnaast interim kwaliteitsmanager in complexe organisaties.

De dienstverlening van EIK
  • Voor audits op basis van ISO 9001 en branchespecifieke normen. 
  • Voor het ontwikkelen van branchespecifieke normen.
  • Voor trainingen interne auditing en management review.

EIK Certificering is geaccrediteerd door de RvA onder nummer C669

Laat je inspireren

Wij delen graag onze inzichten en ontwikkelingen met je.