Remote auditing

Remote auditing: past het bij de audit en de organisatie?

De huidige situatie rondom het corona-virus zorgt ervoor dat de ‘audits as usual’ een nieuwe afweging vragen: is het per se nodig om audits ter plaatse bij klanten uit te voeren, of kunnen audits ook remote, dus op afstand, worden uitgevoerd?

Elke situatie is anders uiteraard. Voor Clairfield Belgium, gevestigd in Wilrijk (België), gold dat de  audit plaats kon vinden via de remote methode: Lead Auditor René Bode interviewde de auditees op afstand. Wij vroegen de kwaliteitscoördinator van Clairfield Belgium naar de ervaringen.

Wat zijn de ervaringen van Clairfield met deze vorm van audits?

Voor Clairfield was dit niet de eerste audit, dat maakte remote auditen zeker mogelijk. Kwaliteitscoördinator Eveline de Decker geeft aan, dat bij een opvolgingsaudit de auditor en de key spelers bij de organisatie elkaar al kennen. Documenten waren (deels) vooraf toegestuurd en interviews werden veelal één op één afgenomen. Net als bij de vorige audit, die wel werd gedaan met een bezoek op de locatie, waren bevindingen helder en was het duidelijk hoe men het kon oplossen. De communicatie was ook bij de remote audit open en recht toe – recht aan.

Clairfield Belgium

Voor een eerste audit, zou de kwaliteitscoördinator de remote variant niet aanraden. Door een fysieke audit, leert de auditor de organisatie en de omgeving toch beter kennen. Tijdens de eerste audit, kon de auditor ook makkelijker worden ‘ingewerkt’ in het kwaliteitssysteem van Clairfield.

Al met al, een positieve ervaring met deze auditmethode voor zowel de klant als voor EIK, die wat ons betreft ook vaker ingezet kan worden, ook onder ‘normale’ omstandigheden.

Over Clairfield Belgium

Clairfield Belgium, een onafhankelijk adviesbureau voor Merger & Acquistion-activiteiten en financiering- en waarderingsvraagstukken, is in 2019 door EIK Certificering gecertificeerd op basis van de ISO 9001-norm. In grote projecten voor overheden, is het kunnen overleggen van een externe en onafhankelijke bevestiging van de kwaliteit een must.

Benieuwd of remote auditing ook bij uw organisatie past?

Inmiddels zijn wij ervan overtuigd dat remote auditing een mooie aanvulling is op de auditmethodieken die EIK hanteert. Of er nu een bijzondere periode is zoals nu of niet.

Graag bekijken we samen met u hoe we deze auditvorm bij uw organisatie kunnen inzetten. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

De dienstverlening van EIK
  • Voor audits op basis van ISO 9001 en branchespecifieke normen. 
  • Voor het ontwikkelen van branchespecifieke normen.
  • Voor trainingen interne auditing en management review.

EIK Certificering is geaccrediteerd door de RvA onder nummer C669

Laat je inspireren

Wij delen graag onze inzichten en ontwikkelingen met je.