Overstappen naar een andere certificeerder, kan dat zomaar?

Ja, je kunt op elk moment in de certificatiecyclus overstappen naar een andere certificerende instantie. Als je wilt overstappen naar EIK Certificering, doorloop je de volgende stappen:

 • Neem contact met ons op om je wens tot overstappen kenbaar te maken.
 • Naar aanleiding van dit contact vragen wij je om:
  • Een kopie van het certificaat waarop de geldigheidsduur en de vervaldatum zijn vermeld;
  • De rapportages van de audits van de laatste drie jaar;
  • Inzicht te geven in de status van eventuele openstaande klachten;
  • Inzicht te geven in de status van de opvolging van eventuele afwijkingen uit voorgaande audits.
 • Op basis van deze informatie stellen wij vast of de audittijd in de huidige certificatiecyclus heeft voldaan aan de internationale normen voor de tijdbesteding en dat er geen zaken zijn die continuering van het certificaat in de weg staan.
 • EIK stelt een passende certificatieovereenkomst op die door beide partijen wordt ondertekend. Vervolgens ontvang je van ons een nieuw ISO-certificaat en is de overname van de certificatiecyclus door EIK een feit.
 • Je kunt nu de overeenkomst met de vorige certificeerder opzeggen. Geef hierbij duidelijk de opzegdatum aan, rekening houdend met de overeengekomen opzegtermijn, meestal 4 tot 8 weken. Let er op dat er niet al concrete data voor een audit zijn vastgesteld, want daar kunnen annuleringskosten aan verbonden zijn.
 • Nadat de overeenkomst is afgesloten, maken wij concrete afspraken met je over de uitvoering van de eerstvolgende audit. In deze audit toetsen wij (ook) de opvolging van de eventuele openstaande bevindingen.

Mocht je nog vragen hebben over het overnameproces, bel of mail ons gerust!

De dienstverlening van EIK
 • Voor audits op basis van ISO 9001 en branchespecifieke normen. 
 • Voor het ontwikkelen van branchespecifieke normen.
 • Voor trainingen interne auditing en management review.

EIK Certificering is geaccrediteerd door de RvA onder nummer C669

Laat je inspireren

Wij delen graag onze inzichten en ontwikkelingen met je.