College van onpartijdigheid

EIK Certificering voert al haar werkzaamheden op volstrekt onpartijdige wijze uit. Onpartijdigheid vormt voor EIK Certificering het fundament van haar bestaan; bij het uitvoeren van conformiteitsbeoordelingen en het nemen van de beslissingen of organisaties voldoen aan de ISO-standaarden, spelen uitsluitend inhoudelijke argumenten en feiten een rol. EIK Certificering laat zich hierbij nimmer door commerciële, financiële of andere druk beïnvloeden. Het College van Onpartijdigheid van EIK Certificering ziet toe op de integriteit van alle handelingen en bewaakt tevens het proces om de risico’s in verband met belangenverstrengeling te voorkomen. Daarnaast is het College verantwoordelijk voor een permanente kritische reflectie op de integriteit.

Het College van Onpartijdigheid (CvO) bestaat uit twee personen, experts op het terrein van kwaliteitsmanagementsystemen en oordeelsvorming; zij heeft tevens kennis en affiniteit van de branches waarin EIK Certificering haar werkzaamheden uitvoert. De CvO-leden hebben een goed inzicht in de risico’s die eventuele onpartijdige oordeelsvorming in de gekozen marktsegmenten met zich meebrengt.

Het College van Onpartijdigheid bestaat uit de volgende personen:

M.F. (Marjo) Dubbeldam, Ph.D. CMC:

lid Membership Committee van ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes, voorzitter CMC Firm Quality Assurance Committee , Lid van de Wetenschappelijke Raad Orde voor Organisatiedeskundigen en – adviseurs, lid kernredactie Tijdschrift voor Management en Organisatie.

Drs. P.M. (Paul) Esveld:

Directeur CEDEO (meten van klanttevredenheid van opleidingsinstituten en loopbaanbureaus), Cpion (Toetsing post-initiële opleidingen op mbo, hbo en universitair niveau), Certiked VBI (onder toezicht van NVAO uitvoeren van visitaties in het hoger onderwijs), lid MT Lloyd’s Register Nederland BV.

De dienstverlening van EIK
  • Voor audits op basis van ISO 9001 en branchespecifieke normen. 
  • Voor het ontwikkelen van branchespecifieke normen.
  • Voor trainingen interne auditing en management review.

EIK Certificering is geaccrediteerd door de RvA onder nummer C669

Laat je inspireren

Wij delen graag onze inzichten en ontwikkelingen met je.