Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement is een onderdeel van het management van een organisatie. Kwaliteitsmanagement is geen afgebakend vakgebied, maar zij komt terug in alle delen van een gezonde organisatie en heeft het streven om een dienst, productieproces, product of de gehele organisatie naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen.

Een belangrijk onderdeel van kwaliteitsmanagement is dat het resultaat wordt getoetst aan de eigen doelstellingen en aan de tevredenheid van klanten en andere relevante stakeholders.

Alle facetten van een organisatie die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit, de kwaliteitscontrole en kwaliteitsbeheer vallen onder kwaliteitsmanagement. 

Een kwaliteitsmanagementsysteem

Dit is de structuur waarin is geregeld dat de kwaliteit van producten en diensten minimaal aan de verwachtingen van klanten en andere stakeholders voldoet en wordt verbeterd op basis van feedback. Procedures, instructies, registraties, (jaar)plannen, doelen en acties zijn gangbare onderdelen van een kwaliteitsmanagementsysteem.

De mindset binnen de organisatie om de lat steeds hoger te leggen en continu te willen verbeteren zal in het DNA terug moeten komen en via korte sprints gerealiseerd kunnen worden. Een systeem is alleen operationeel en functioneel wanneer het verbeterproces wordt gestimuleerd. Zodra er open wordt gestaan voor verbetering en feedback kan dit erg succesvol zijn.

Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem ook geschikt is voor u 

Het kan voorkomen dat er één of meerdere aanleidingen zijn die er voor zorgen dat er een hogere efficiency moet worden behaald, namelijk:

  • U wilt een kwaliteitscertificaat zoals ISO 9001:2015,  vanwege het feit dat er bepaalde klanten zijn die hier naar vragen of omdat het participeren aan een tender dit als harde eis stelt. 

  • Uw organisatie geregeld te maken heeft met structurele en gegronde klachten over de kwaliteit van de geleverde producten of diensten.

  • Het verloop van klanten te hoog is wat een enorme druk legt op de winstgevendheid. Ook bij een te lage efficiency (te hoog kostenniveau / te lage winstgevendheid) is het belangrijk na te gaan waar de potentie ligt.
De dienstverlening van EIK
  • Voor audits op basis van ISO 9001 en branchespecifieke normen. 
  • Voor het ontwikkelen van branchespecifieke normen.
  • Voor trainingen interne auditing en management review.

EIK Certificering is geaccrediteerd door de RvA onder nummer C669

Laat je inspireren

Wij delen graag onze inzichten en ontwikkelingen met je.