Klachten en beroepen

Certificering in kennisintensieve organisaties betekent dat professionals in de keuken kijken bij andere professionals. Daar kan een keer een situatie ontstaan waar een meningsverschil ontstaat over de werkwijze van EIK bijvoorbeeld, of over de relatie met de (lead) auditor. Ook kan het voorkomen dat je het niet eens bent met een genomen certificatiebesluit (toekenning, schorsing of intrekking). Neem in dat geval contact op met EIK Certificering.

We maken onderscheid tussen de volgende drie situaties:

Beroep: je bent het niet eens met een certificatiebeslissing van EIK Certificering

Wanneer je, als klant van EIK, het niet eens bent met een certificatiebeslissing, bijvoorbeeld het niet toekennen, schorsen of intrekken van een certificaat, kun je daar beroep tegen aantekenen.

Een klacht over het handelen van EIK Certificering

Heb je een klacht over een bij jouw organisatie door EIK uitgevoerde audit of over een medewerker van EIK Certificering, dan horen we dat graag, zodat we indien nodig verbetermaatregelen kunnen nemen.

Een klacht over een klant van EIK Certificering

Heb je een klacht over een door EIK gecertificeerde organisatie, dan gaan we ervan uit dat je die eerst bij de betreffende organisatie indient. Ben je niet tevreden over de afhandeling van je klacht, dan kun je contact opnemen met EIK Certificering. EIK Certificering bepaalt of de klacht ontvankelijk is en of er nader onderzoek wordt gedaan bij de gecertificeerde EIK-relatie naar de juiste en volledige opzet en implementatie van de klachtenprocedure.

Afhandeling van je klacht of beroep

Je klacht of beroep wordt na ontvangst geregistreerd en behandeld door de algemeen directeur, of door één van de EIK partners als het een klacht over de algemeen directeur betreft. Je wordt gedurende het behandelen van je klacht of beroep op de hoogte gehouden over de voortgang van de afhandeling en eventuele besluitvorming. Na ontvangst krijg je een bevestiging van EIK en verzamelen we benodigde informatie met betrekking tot de klacht of beroep. Indien het een klacht betreft onderzoeken we of en zo ja welke correcties en corrigerende maatregelen we moeten nemen om herhaling te voorkomen. Indien het een beroep betreft onderzoeken we de juistheid van de certificatiebeslissing en heroverwegen we deze indien we daar aanleiding toe vinden.

Contact

Uiteraard spreken we je het liefst persoonlijk over je klacht of je beroep tegen de certificatiebeslissing. Neem gerust contact met ons op. Wil je je klacht of beroep schriftelijk indienen? Ook dat is mogelijk, vul dan hier je gegevens in.

De dienstverlening van EIK
  • Voor audits op basis van ISO 9001 en branchespecifieke normen. 
  • Voor het ontwikkelen van branchespecifieke normen.
  • Voor trainingen interne auditing en management review.

EIK Certificering is geaccrediteerd door de RvA onder nummer C669

Laat je inspireren

Wij delen graag onze inzichten en ontwikkelingen met je.