KEURMERK UITVAARTZORG

Het Keurmerk Uitvaartzorg stimuleert uitvaartondernemingen in Nederland om transparant en betrouwbaar te zijn. Het Keurmerk biedt klanten zekerheid. Dat zij voor een uitvaartorganisatie kiezen met een uitstekende dienstverlening.

Een mooie ambitie, die al voor veel uitvaartondernemingen reden is geweest over te gaan tot certificering voor het Keurmerk.

HET KEURMERK NU OOK TOEGANKELIJK VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN

Certificering kan echter voor kleine uitvaartondernemingen een drempel hebben. Het vraagt kostbare tijd en een investering. Om certificering aantrekkelijk en bereikbaar te maken, heeft EIK Certificering een aanpak waarmee zowel tijd als kosten bespaard worden. Dit aanbod is speciaal voor de kleinere uitvaartorganisaties (< dan 100 uitvaarten per jaar).

DE ZES ZEKERHEDEN OOK BIJ CERTIFICERING DOOR EIK

Certificering voor het Keurmerk Uitvaartzorg door EIK Certificering kent, net als het Keurmerk Uitvaartzorg, zes zekerheden:

  1. Heldere afspraken over uitvoering: u weet vooraf wat u kunt verwachten. Bijvoorbeeld over wat zowel uw rol als die van EIK Certificering is in het certificeringsproces.
  2. Transparante kostenbegroting: de kosten worden vooraf met u overeengekomen en zijn zeer aantrekkelijk.
  3. Goede organisatie van de certificering: certificering is voor EIK Certificering dagelijkse kost. En wij begrijpen, dat is het voor uitvaartondernemingen niet. Wij bereiden u goed voor op de audit en begeleiden het gehele certificeringsproces.
  4. Bekwaam personeel: EIK Certificering werk met zeer ervaren auditoren, met kennis en ervaring in het auditen voor het Keurmerk Uitvaartzorg. Bovendien is EIK Certificering in staat snel en adequaat afspraken in te plannen.
  5. Doelmatige klachtenafhandeling: mocht zich onverhoopt iets voordoen waar u niet tevreden over bent, dan pakken we dit per omgaande op. Wij blijven we met u in gesprek tot er een oplossing is die ervoor zorgt dat u tevreden bent. Uiteraard passend binnen de regels van de SKU.
  6. Klanttevredenheidsonderzoek: na elke audit vragen wij u om feedback en gebruiken dit voor verbetering van onze organisatie en dienstverlening.

SKU BESTUUR ERKENT EIK CERTIFICERING

Het SKU-bestuur heeft EIK Certificering erkend als organisatie voor de certificering van uitvaartorganisaties. EIK Certificering is een geaccrediteerde certificeerder met vele jaren ervaring, ook in de uitvaartbranche. EIK staat dan ook voor Experts in Kwaliteit.

INTERESSE IN CERTIFICERING OF OVERSTAPPEN?

Heeft u interesse in het Keurmerk Uitvaartzorg of heeft u het keurmerk al en wilt u overstappen? Neem dan contact op met Peter IJsenbrant, partner bij EIK Certificering én inhoudsdeskundige voor het keurmerk.

De dienstverlening van EIK
  • Voor audits op basis van ISO 9001 en branchespecifieke normen. 
  • Voor het ontwikkelen van branchespecifieke normen.
  • Voor trainingen interne auditing en management review.

EIK Certificering is geaccrediteerd door de RvA onder nummer C669

Laat je inspireren

Wij delen graag onze inzichten en ontwikkelingen met je.