ISO 9001

De ISO 9001  is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en bevat de onderwerpen die een kwaliteitssysteem moet bevatten. De ISO 9001 is toepasbaar binnen elke sector en voor elk product of dienst.
De ISO-organisatie heeft duizenden normen ontwikkeld en uitgegeven en wereldwijd zijn 165 nationale norminstituten aangesloten, waaronder het NEN: het Nederlands Normalisatie Instituut.
Waar bestaat ISO 9001 uit?
De ISO 9001 is opgebouwd uit 10 hoofdstukken die in elke ISO-norm terugkomen, dit heet de High Level Structure. De High Level Structure bestaat uit drie algemene onderwerpen en zeven inhoudelijke onderwerpen: Context van de organisatie, Leiderschap, Planning, Ondersteuning, Uitvoering, Evaluatie van prestaties en Verbetering.

WAAROM ISO 9001?

De ISO 9001 is gericht op het verhogen van de klanttevredenheid. In het algemeen hanteren organisaties twee motieven om ISO 9001 certificering te behalen: een intrinsieke motivatie of een extern gedreven motivatie. Het eerste motief is de behoefte om de interne organisatie meer structuur te geven, om de efficiency van de organisatie te verhogen en om producten en diensten te verbeteren op basis van feedback. Om daarmee uiteindelijk te groeien.
Een tweede motief is dat een ISO-certificaat extern gevraagd of geëist wordt door de klant of een branchevereniging. Of dat het certificaat gemakkelijk is en punten oplevert in aanbestedingstrajecten.
Het komt vaak voor dat een organisatie allebei de motieven heeft voor ISO 9001-certificering.

WAT LEVERT ISO 9001 CERTIFICERING OP?

Er zijn vijf belangrijke voordelen aan het certificeren van het ISO 9001-kwaliteitssysteem.

(1) Bekroning van het harde werk
Het invoeren van een kwaliteitssysteem is een intensief proces. Processen worden geanalyseerd en verbeterd, interne audits en de management review worden ingevoerd en het beheer van documenten wordt geregeld. Feedback van klanten en andere stakeholders wordt verzameld en leidt tot verdere verbetering. Het behalen van het ISO-certificaat is een bekroning op het werk wat is verricht, een compliment voor het bereikte resultaat: een verbeterde organisatie door een goed lopend kwaliteitssysteem.

(2) Voorkomen van bedrijfsblindheid.
De wereld om je heen verandert snel, de organisatie heeft niet altijd in de gaten dat haar manier van werken daar niet (meer) op aansluit. Bedrijfsblindheid is te voorkomen door de organisatie regelmatig te laten auditen door een objectieve expert. Vreemde ogen dwingen: een externe professional kan het zetje geven om zaken daadwerkelijk ingevoerd te krijgen.

(3) Scherp houden van de organisatie
Jaarlijkse controles houden zowel het management als de medewerkers scherp. Een goede certificeerder doet meer: de organisatie krijgt waardevolle feedback op de inrichting en het functioneren van het kwaliteitssysteem, om het optimaal geschikt te houden voor de organisatie.

(4) Certificeringsaudit heeft advieswaarde
Een auditor adviseert niet hoe moet worden verbeterd, maar legt wel duidelijk uit wat de ISO 9001 verwacht. De organisatie weet wat haar te doen staat. Denk hierbij aan de inrichting van de organisatie, het beleid en doelstellingen, de processen, het omgaan met feedback van klanten en over risico’s en kansen.

(5) Toenemend vertrouwen van de klant
Het kan zijn dat klanten van een organisatie niet vragen om een ISO-certificaat. Toch zal het de klant een goed gevoel geven, als een organisatie over het certificaat beschikt. Het vertrouwen in een organisatie neemt toe, omdat door het certificaat aangetoond wordt dat de interne organisatie op orde is.

OOK CERTIFICEREN BIJ EIK?

EIK staat voor Experts in Kwaliteit. Wij werken met professionals die thuis zijn in de sectoren van onze klanten en die ervaring hebben in het inrichten en doorlichten van organisaties en hun bedrijfsvoering. Centraal staat de strategie en ambities van de organisatie. Uiteraard met de ISO-norm in het achterhoofd.
Wil je meer weten over de werkwijze van EIK, ook als je al gecertificeerd bent, neem dan contact met ons op.

Hoe verloopt ISO 9001 certificering

Hoe formuleer je de scope voor ISO9001?

Voor de ISO 9001-certificering van een kwaliteitssysteem, moet de scope worden bepaald. De scope van een certificaat geeft aan welke activiteiten gecertificeerd zijn: waar heeft het kwaliteitsmanagementsysteem betrekking op?

Hoe verloopt ISO 9001 certificering

Wat zijn de eisen van ISO9001

ISO 9001 is een norm die is opgesteld om klanttevredenheid te vergroten en om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan wet- en regelgeving.

Hoe verloopt ISO 9001 certificering

HOE VERLOOPT ISO 9001 CERTIFICERING?

ISO 9001 is een norm die is opgesteld om klanttevredenheid te vergroten en om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan wet- en regelgeving.

De dienstverlening van EIK
  • Voor audits op basis van ISO 9001 en branchespecifieke normen. 
  • Voor het ontwikkelen van branchespecifieke normen.
  • Voor trainingen interne auditing en management review.

EIK Certificering is geaccrediteerd door de RvA onder nummer C669

Laat je inspireren

Wij delen graag onze inzichten en ontwikkelingen met je.