ISO 9001-CERTIFICERING

In het algemeen zijn er twee motieven om te certificeren. Vanuit een interne behoefte of om tegemoet te komen aan een externe vraag. Juist diegene wie uitsluitend certificeert om externe redenen, laat kansen liggen. Dit zijn vijf redenen waarom een organisatie vanuit interne drijfveren aan certificeren zou kunnen denken.

De norm is gebaseerd op een aantal kwaliteitsmanagement principes, zoals een sterke klantgerichtheid, betrokkenheid van het management, procesgerichte aanpak en continue verbetering. Toepassen van de ISO 9001 helpt om klanten consistente, kwalitatief goede producten en diensten te leveren.

(1) Bekroning van het harde werk

Voor zowel het management als de medewerkers is het behalen van het ISO-certificaat een belangrijke mijlpaal. Vaak is het invoeren van een kwaliteitssysteem een intensief proces. Een projectorganisatie wordt ingezet om nieuwe processen te realiseren, zoals interne audits, de management review en het beheer van documenten. Dit project kan door het behalen van het ISO-certificaat objectief bekroond worden voor alle inspanningen die zijn verricht en geeft iedereen die betrokken is een compliment voor het bereikte resultaat: een goed functionerend kwaliteitssysteem.

(2) Voorkomen van bedrijfsblindheid.

Een kwaliteitssysteem is over een periode van maanden of zelfs jaren ontwikkeld en ingevoerd. Hierdoor kan het systeem een eigen leven gaan leiden. Bedrijfsblindheid is te voorkomen door de organisatie regelmatig te laten auditen door een buitenstaander. Deze buitenstaander kan tevens het laatste zetje geven om zaken daadwerkelijk ingevoerd te krijgen.

(3) Scherp houden van de organisatie

Het ISO-certificaat behoudt alleen zijn geldigheid als er periodiek, meestal jaarlijks, een controle wordt uitgevoerd of de organisatie nog steeds aan de eisen voldoet. Deze controles houden zowel het management als de medewerkers scherp. Een goede certificeerder biedt daarbij een belangrijke meerwaarde. De organisatie krijgt regelmatig onmisbare feedback op de inrichting en het functioneren van het kwaliteitssysteem, om het optimaal geschikt te houden voor de organisatie.

(4) Certificeringsaudit heeft advieswaarde

Een auditor schrijft geen oplossingen voor, maar een goede certificeerder laat de organisatie niet vertwijfeld achter met een stapel bevindingen. De auditor kan aangeven hoe andere organisaties met bepaalde onderwerpen omgaan. Dit kunnen onderwerpen zijn die tijdens het onderzoek van de auditor naar voren komen. Denk hierbij aan de organisatie, over het beleid en doelstellingen, de processen, over het lerend vermogen en over risico’s en kansen. Door de praktijkervaring van de auditor kunnen verbeteringen geïdentificeerd worden.

(5) Toenemend vertrouwen van de klant

Het kan zijn dat klanten van een organisatie niet vragen om een ISO-certificaat. Toch zal het de klant een goed gevoel geven, als een organisatie over het certificaat beschikt. Het vertrouwen in een organisatie neemt toe, omdat door het certificaat aangetoond wordt dat de interne organisatie op orde is. Echter is er ook een minpunt als een organisatie gecertificeerd is. De organisatie wordt bij een fout drie keer zo hard de oren gewassen. Aan de andere kant weten klanten dat gecertificeerde organisaties er juist alles aan doen om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Met als gevolg dat er maatregelen worden getroffen om herhaling te voorkomen.

OOK CERTIFICEREN BIJ EIK?

Wil je jouw organisatie ook laten certificeren door EIK, of wil je de mogelijkheden verkennen voor certificeren of overstappen, neem dan contact met ons op. Dan verkennen we je behoefte en beantwoorden we je vragen.

De dienstverlening van EIK
  • Voor audits op basis van ISO 9001 en branchespecifieke normen. 
  • Voor het ontwikkelen van branchespecifieke normen.
  • Voor trainingen interne auditing en management review.

EIK Certificering is geaccrediteerd door de RvA onder nummer C669

Laat je inspireren

Wij delen graag onze inzichten en ontwikkelingen met je.