EIK Certificering biedt ook certificatie op basis van ISO 27001

De ISO 27001 is de belangrijkste norm gericht op informatiebeveiliging. Mede ingegeven door de AVG-wetgeving en de toenemende automatisering en informatisering, neemt het belang van goede informatiebeveiliging sterke toe.

EIK Certificering heeft eind 2020 een begin gemaakt met de voorbereiding voor accreditatie voor het afgeven van ISO 27001 certificaten. Onderdeel daarvan is het uitvoeren van audits op de ISO 27001, om daarmee een dossier op te bouwen dat door de Raad van Accreditatie beoordeeld kan worden.

De dienstverlening van EIK
  • Voor audits op basis van ISO 9001 en branchespecifieke normen. 
  • Voor het ontwikkelen van branchespecifieke normen.
  • Voor trainingen interne auditing en management review.

EIK Certificering is geaccrediteerd door de RvA onder nummer C669

Laat je inspireren

Wij delen graag onze inzichten en ontwikkelingen met je.