EIK Certificering is opgericht om een flinke dosis inspiratie in de certificeringswereld te brengen. Inspiratie om bedrijven te helpen inzien dat certificering veel meer is dan 'voldoen aan de norm'  en een palet aan instrumenten biedt waarmee je effectief én met plezier je organisatie kunt verbeteren. EIK Certificering is opgericht door Sandra Henke, René Bode, Peter IJsenbrant en Robert Jan Messemaeckers van de Graaff, omdat zij weten dat het anders kan. Anders dan hoe certificering vaak wordt beleefd.

René Bode

Sinds 1996 werk ik als adviseur en trainer op het gebied van kwaliteits- en risicomanagement. Daarnaast ben ik externe auditor voor ISO 9001 en aanverwante normenkaders, waaronder Partos 9001 en de SKU.

Ik ben praktisch ingesteld: natuurlijk moet worden voldaan aan de norm, maar de klant moet zich op basis van mijn auditbevindingen vooral verder kunnen ontwikkelen.

EIK Certificering stelt mij in staat samen met mijn collega's invulling te geven aan mijn visie op auditing: dat inspireert!

Sandra Henke

Het werken als consultant op het gebied van proces- en kwaliteitsmanagement combineerde ik met certificatie-audits. De laatste elf jaar als manager van een certificeringsbureau.

Van de samenwerking met klanten en auditoren heb ik veel geleerd, vooral dat ik geniet van het directe contact met klanten. Het bekijken wat ze willen, waar ze tegenaan lopen en dan samen tot een oplossing komen die ervoor zorgt dat certificering mogelijk is, met maximale toegevoegde waarde. Dat maakt dat ik met veel enthousiasme - samen met mijn collega's - EIK Certificering ben gestart. 

Peter IJsenbrant

Naast mijn werk als adviseur en toezichthouder in het onderwijs, voer ik al 20 jaar audits uit in de kennisintensieve sector. Ik hanteer daarbij een stimulerende en ontwikkelingsgerichte auditmethodiek, waarmee ik in staat ben het handelingsvermogen van organisaties te versterken.

Organisaties komen daardoor sneller en effectiever tot verbetering van hun dienstverlening. Ze  ervaren daadwerkelijke toegevoegde waarde van de professionele dialoog die ik in de context van de certificeringsactiviteiten met hen voer.

Robert Jan Messemaeckers van de Graaff

In 1995 ben ik in aanraking gekomen met kwaliteit en certificering bij een internationaal aannemer in de waterbouw en heb het nooit meer losgelaten, zo boeiend vond ik het. Ik leg graag verbanden, ook waar ze niet voor de hand liggen, zowel binnen processen als tussen afdelingen of mensen.

Twintig jaar in de rol van kwaliteitsmanager bij grote infrastructuurprojecten als de Betuweroute en het Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft me vooral een praktische aanpak opgeleverd. Met die praktische blik voer ik sinds 2008 met enorm veel plezier certificeringsonderzoeken uit en ben daarnaast interim kwaliteitsmanager in complexe organisaties.

De dienstverlening van EIK
  • Voor audits op basis van ISO 9001 en branchespecifieke normen. 
  • Voor het ontwikkelen van branchespecifieke normen.
  • Voor trainingen interne auditing en management review.

EIK Certificering is geaccrediteerd door de RvA onder nummer C669

Laat je inspireren

Wij delen graag onze inzichten en ontwikkelingen met je.