Corona en de impact op uw audit

De wereld wordt in beslag genomen door corona. Organisaties staan in de modus van overleven en het hoofd bieden aan deze uitzonderlijke omstandigheid.

Wat betekent dit voor externe audits, die voor de komende periode gepland staan? Een vraag die zeker speelt bij organisaties met een hercertificering, waar de einddatum van het huidige certificaat in zicht is. Ook in deze tijd, waarin fysiek bezoek aan uw organisatie niet mogelijk is, is het toch mogelijk om de audit door te laten gaan.

Waarom de audit door laten gaan?

Vaak is geruime tijd voor de audit een planning opgesteld: wanneer vindt de audit plaats? Wat wordt geaudit? Wie wordt geaudit? Welke aandachtspunten komen aan de orde? Een gedegen voorbereiding, en een plek in de agenda van vaak druk bezette mensen. Wilt u dat de audit uitgevoerd wordt conform deze planning, dan kan EIK andere auditvormen toepassen, die allen vallen onder de noemer ‘remote auditing’.

Wat is remote auditing?

Remote auditing, ook wel auditing op afstand, kan plaatsvinden door gebruik te maken van technologie: online interactie tussen auditees en auditor is heel goed mogelijk met één van de vele programma’s, zoals Microsoft Teams, Zoom of Skype. Documenten kunnen ingezien worden door ze te delen, auditees kunnen presentaties online geven en (als de auditee zelf wel aanwezig is in de fysieke omgeving van de organisatie) het is zelfs mogelijk dat de auditee ‘de auditor meeneemt’ de organisatie in: met een mobiele telefoon of tablet, kunt u de auditor rondleiden in de organisatie.

De audit uitstellen kan ook

Wereldwijd zijn normen van toepassing waardoor audits in dit soort uitzonderlijke omstandigheden uitgesteld mogen worden. Dit geldt ook voor hercertificeringen. EIK volgt deze normen en in samenspraak met u kan bekeken worden of de audit kan worden uitgesteld en tot wanneer. Het kan, maar mogelijk is de organisatie dan heel druk met het weer oppakken van het oude ritme en staat uw hoofd niet naar een externe audit.

Wilt u weten wat de mogelijkheden voor uw organisatie en (her)certificering is? Neemt u dan contact met ons op of mail ons.

De dienstverlening van EIK
  • Voor audits op basis van ISO 9001 en branchespecifieke normen. 
  • Voor het ontwikkelen van branchespecifieke normen.
  • Voor trainingen interne auditing en management review.

EIK Certificering is geaccrediteerd door de RvA onder nummer C669

Laat je inspireren

Wij delen graag onze inzichten en ontwikkelingen met je.