Certificering

Een certficering is een belangrijk onderdeel in het hedendaagse, een goed werkend kwaliteitssysteem zorgt voor duidelijkheid, structuur en het steeds beter worden van je dienstverlening.

Een audit is een externe, onafhankelijke toets op de werking van je kwaliteitssysteem tegen een vastgesteld kader: vindt een onafhankelijk deskundig expert dat de organisatie een goed werkend kwaliteitssysteem heeft, dat aantoonbaar bijdraagt aan het bereiken van de organisatiedoelen? Waar liggen kansen voor het verbeteren van je organisatie en de processen. Kan het misschien met minder?

Certificering is soms onderscheidend, soms een must, en andere keren een bekroning op de geleverde inspanningen. En in een ideale situatie is het een combinatie van de interne drive om het goed te willen doen en de externe vraag om dat ook aan te kunnen tonen door middel van een certificaat.

EIK certificeert organisaties in kennisintensieve sectoren. Organisaties waarin de kennis van mensen bepalend is voor de kwaliteit  van de dienstverlening. Sterker nog, waar kennis de dienstverlening is. Of het nu ISO 9001 is of een andere norm, we zetten graag onze experts bij je in. Certificering bij EIK betekent geïnspireerd worden je organisatie en processen te verbeteren.

HOE WERKT DAT, CERTIFICERING?

We zijn graag duidelijk over het proces van certificeren en gecertificeerd blijven. Het jaarritme van audits, verbeteren en reflecteren is een bewezen concept dat al tientallen jaren meegaat.

De principes veranderen niet, de wijze waarop je er mee omgaat gaat, gaan wel met de tijd mee. Waar in het verleden sterk werd gelet op het voldoen aan regels, verschuift het accent meer naar de bedoeling.

EIK toetst vanuit een onafhankelijke positie ten opzichte van onze klanten of aan de principes en eisen van de norm wordt voldaan en of de gehanteerde werkwijzen invulling geven aan de missie van de organisatie.

Branchespecifieke certificering

Voor veel branches, van NGO’s tot onderwijs, van advies tot handel, zijn branchespecifieke normen ontwikkeld. Vaak aanvullend op de ISO 9001 en soms in plaats van. Recepten voor goed lopende organisaties, passend bij de ingrediënten die beschikbaar zijn, en altijd gericht op een aantoonbaar goed product.

Branchespecifieke certificering wordt vaak gebruikt als criterium voor het lidmaatschap van een branchevereniging en als manier om aan anderen te laten zien dat ‘de branche het op orde heeft’. 

EIK Certificering toetst tegen deze branchespecifieke normen en helpt je desgewenst met de ontwikkeling en uitwerking daarvan.

EIK Certificatielogo

ISO 9001

De ISO 9001 certificering is wereldwijd een van de meest toegepaste normen. Niet voor niks, want de norm zelf zegt niets over de inhoud van de organisatie en dicteert niet hoe processen moeten worden ingericht.

Het stelt wel eisen aan het managen van de organisatie: vanuit de WHY bepaal je doelen en zorg je dat de organisatie in staat wordt gesteld die te behalen. Voer de Plan-Do-Check-Act in en je hebt het belangrijkste principe te pakken.

Hiermee geeft ISO 9001 veel ruimte om zelf te bepalen hoe je het kwaliteitsmanagement van je organisatie inricht. De eisen die de norm stelt helpen je daarbij.

Certificering - illustratieve afbeeldijng

Hoe kies je een certificerende instantie?

Het kiezen van de juiste certificeerder is vaak gebaseerd op de ‘persoonlijke klik’: spreekt het aan wat er tijdens de gesprekken over jouw certificering wordt gezegd? Een andere manier  is om te kijken naar ervaringen van anderen. Ervaringen zijn hedendaags erg belangrijk voor de besluitvorming en daarom hebben we een aantal klanten aan het woord gelaten. lees hier meer over ”Hoe kies je een certificerende instantie?”

Partos9001 Certificering

Partos is de branchevereniging voor ontwikkelingshulporganisaties. De Partos 9001 is een vertaling van de ISO 9001 naar ontwikkelingsorganisaties. Het houdt daarbij rekening met andere, in de sector bestaande, normen en keurmerken.

Met de Partos 9001 verklaring bovenop de ISO certificering, komen ontwikkelingshulporganisaties in aanmerking voor een algemeen geldende vrijstelling voor de de Organisational Risk and Integrity Assessment van het Ministerie (voorheen COCA).

Voor veel leden is deze vrijstelling een aanleiding om de Partos 9001 mee te laten toetsen met de ISO 9001.

Kwaliteit is geen daad, het is een gewoonte.

Aristoteles

De dienstverlening van EIK
  • Voor audits op basis van ISO 9001 en branchespecifieke normen. 
  • Voor het ontwikkelen van branchespecifieke normen.
  • Voor trainingen interne auditing en management review.

EIK Certificering is geaccrediteerd door de RvA onder nummer C669

Laat je inspireren

Wij delen graag onze inzichten en ontwikkelingen met je.